Missie / Visie - Tecson
HomeOver onsMissie / Visie

Missie / Visie

In de snel veranderende wereld van vandaag, is het van belang een duidelijke focus te hebben waarvoor je staat en waarvoor je gaat. We hebben dat beschreven in onze missie en visie.

Missie

Door onze passionele insteek –denken, durven, doen – willen wij de beste partner zijn voor iedere opdrachtgever, wereldwijd. De werkzaamheden zijn hoofdzakelijk gericht op het vastleggen van de werkelijke toestand van alle objecten in de procesindustrie. We leveren daardoor een bijdrage aan de planningszekerheid, continuïteit en een ongestoorde procesgang. Veiligheid en het voorkomen van overlast zijn uitgangspunten. Cameratechnologie is veelal de techniek die gebruikt wordt bij de uitvoering van onze inspecties. Aansluitende maatwerkoplossingen op het gebied van software en dataverwerking dragen bij tot inzicht en een optimale aanpak.

 

Passie van onze medewerkers en ambitieuze opdrachtgevers zorgen voor procesbeheersing en een gegarandeerd resultaat. Onze competenties dragen bij aan een duurzame relatie. Het beleid kent een focus op innovatie, veiligheid, duurzaamheid en kwaliteit.

Visie

De huidige maatschappij kenmerkt zich door snelle verandering en gebrek aan goed opgeleid personeel. Kennis en vaardigheden worden een schaars product. Binnen onze aandachtsgebieden zien we een versterkte vraag naar continuïteit, veiligheid en kwaliteit. Door de steeds groter wordende vraag naar maatwerkoplossingen, zijn we genoodzaakt om innovatief en slagvaardig te werken. Onze medewerkers handelen daarbij niet vanuit een vanzelfsprekendheid maar vanuit een passionele gedrevenheid zonder compromissen.

+