MVO, Milieu & Duurzaamheid - Tecson
HomeOver onsMVO, Milieu & Duurzaamheid

MVO, Milieu & Duurzaamheid

Onze maatschappelijke betrokkenheid beperkt zich niet enkel tot onze projecten, maar blijkt ook uit onze betrokkenheid bij maatschappelijke vraagstukken zoals het milieu, duurzaamheid, veiligheid en integriteit.

MVO

M.J. Oomen Groep, onderdeel van onze samenleving

We zijn onderdeel van de samenleving en daarbij past dat we ook onze betrokkenheid met die samenleving uitdragen. Dat geldt voor onze projecten ten aanzien van de effecten op de directe omgeving maar ook voor onze communicatie met alle betrokken partijen. We tonen onze betrokkenheid via ons sponsor- en donatiebeleid, waarbij de (actieve) betrokkenheid van onze medewerkers, in de basis, centraal staat.

Milieubeleid

Het beleid van de M.J. Oomen Groep is erop gericht om onderscheidend en toonaangevend te zijn in al haar activiteiten, waarbij kwaliteit, veiligheid, duurzaamheid en ons milieu centraal staat.

milieu

Betrokkenheid
Daarbij wordt ook onze betrokkenheid bij de samenleving niet vergeten. Een maatschappelijke betrokkenheid die niet uitsluitend geldt voor de projecten, maar ook blijkt uit inspanningen bij maatschappelijke vraagstukken. Zo willen we onze bijdrage aan een leefbare samenleving vormgeven.

Het milieubeleid wordt - evenals de zorg voor kwaliteit, veiligheid, gezondheid en welzijn - als een integraal onderdeel van de totale bedrijfsvoering gezien. Het milieubeleid is er op gericht om de negatieve milieueffecten die onze bedrijfsactiviteiten met zich mee (kunnen) brengen te reduceren dan wel tot een minimum te beperken om zo milieuvervuiling te voorkomen.

De directie is zich ervan bewust dat dit een verantwoordelijkheid is van de hele onderneming.

In dat licht verplichten wij ons tot:

 

 • Het optimaliseren en in stand houden van het milieuzorgsysteem volgens de ISO14001.
 • Het respecteren van de geldende milieuvoorschriften en wet- & regelgeving.
 • Het beoordelen en op grond van nieuwe inzichten periodiek vaststellen van milieudoelstellingen om de milieuprestaties continu te verbeteren.

 

Milieubeleid

Het milieubeleid van de M.J. Oomen Groep is gericht op:

 • Naleving van milieuwet- en regelgeving en anticiperen op nieuwe nationale en Europese regelgeving.
 • Reductie van CO2-emissie.
 • Gebruik van materialen met eigenschappen of productiewijzen die minder milieubelastend zijn te stimuleren.
 • Reductie van water- en energieverbruik door stimulering van gedragsveranderingen en/of technische maatregelen.
 • Ontwikkeling van innovatieve methoden en toepassingen om de milieubelasting van bepaalde handelingen, processen en diensten te verminderen.
 • Inkoop van duurzame producten en diensten.
 • Verantwoord gebruik van onvermijdelijke gevaarlijke en milieubelastende stoffen.
 • Duurzaam beheer en inperking van afvalstromen.
 • Vergroting van milieubewustzijn bij de medewerkers en betrokken derden.

 

Een zaak van iedereen

Ons integraal KAM management in het algemeen en het milieuzorgsysteem in het bijzonder is een zaak van iedereen die bij en voor de M.J. Oomen Groep actief is. Als directie verwachten wij daarom van iedereen dat men zich hiervoor inzet!

De milieudoelstellingen worden jaarlijks beoordeeld en bijgesteld. Op deze manier houdt de M.J. Oomen Groep het milieumanagementsysteem actueel en voldoet de organisatie aan de meest actuele normen.

CO2 Prestatieladder

De beperking van de uitstoot van CO2 binnen onze bedrijfsvoering is voor de M.J. Oomen Groep een belangrijk doel.

CO2

Bewust ondernemen

De vele voertuigbewegingen zorgen voor een grote emissie van koolstofdioxide, maar ook de energiehuishouding binnen onze kantoren zijn een bron van de uitstoot van CO2.

 

CO2 certificaat niveau 5 versie 2.0

Sinds 2009 is ons beleid actief gericht op de vermindering van de CO2 uitstoot. Onze ambitie is in 2015 een reductie van 8,5 procent te realiseren. In 2011 was de emissie al met 6,3 procent afgenomen, hetgeen heeft geresulteerd in het CO2 certificaat niveau 5 versie 2.0. 

Sponsoring en donaties

Onze maatschappelijke betrokkenheid beperkt zich echter niet enkel tot onze projecten, maar blijkt ook uit onze ondersteuning van maatschappelijke, sportieve eb sociale initiatieven. We tonen deze betrokkenheid via ons sponsor- en donatiebeleid, waarbij de (actieve) inzet van onze medewerkers, in de basis, centraal staat.

Kenia2012

M.J. Oomen Groep steunt Kenia Waterbouwteam 2012

 

Water is van cruciaal belang voor al het leven op aarde. Er zijn veel mensen op deze aarde die geen toegang hebben tot schoon drinkwater. Met de huidige klimaatverandering en de groeiende wereldbevolking zal dit alleen maar verslechteren. In grote delen van Afrika is regenwater schaars. Daardoor is er ook weinig zoet oppervlakte- en grondwater te vinden. Om het schaarse regenwater nuttig te benutten, moet dit worden vast gehouden.

Vier studenten van het Koning Willem I College uit Den Bosch gingen in februari 2012 naar Kenia. Zij hadden als opdracht, samen met de lokale bevolking in het Kitui-district, te werken aan de bouw van een dam om het regenwater vast te houden.

Met dit project dragen de heren hun steentje bij aan verbeterde leefomstandigheden van de lokale bevolking. "Ons hoofddoel is om de lokale bevolking in de toekomst te voorzien van schoon (drink-) water. Verder willen we vakkennis overdragen aan Keniaanse studenten, die we tijdens de bouw begeleiden zodat zij deze kennis zelf kunnen toepassen en overdragen. Ook hopen we zelf hiermee technische en culturele kennis op te doen."

 

Lees meer

Timo

M.J. Oomen Groep steunt Alpe d’Huzes, opgeven is geen optie!

 

Alpe d'HuZes is een actie waarbij fietsers, alleen of in een team, geld bijeen fietsen om zo een bijdrage te leveren aan de strijd tegen de gevolgen van kanker. Op één dag 6x de Alpe d'Huez beklimmen, een bijna onmogelijke opgave. Toch lukt het al jaren heel veel deelnemers, waaronder een aantal (ex-)kankerpatiënten. Opgeven is immers geen optie!

Een inspirerend project, ter nagedachtenis aan de mensen die te vroeg aan kanker zijn overleden en ter inspiratie van de mensen die aan het strijden zijn. M.J. Oomen steunt dit project in 2012 voor de 3e maal via Team Informatica Bocht-7 en Timo's Dream Team.

 

Samenwerkingsverband tussen Overheid, Ondernemers en Onderwijs, de 3 O’s

 

Dit initiatief van de Gemeente Rucphen heeft als doel, leerlingen te enthousiasmeren een vak te leren en te stimuleren om afstudeeropdrachten te kiezen die bijdragen aan de samenhang tussen studenten, bedrijven en de burgers. Leerlingen van het Munnikenheide College in Rucphen hebben een abri ontworpen om ouderen te beschermen tegen wind en regen in de Hoeksestraat in Schijf. Een mooi initiatief en gebaar richting een kwetsbare doelgroep in onze maatschappij. Dit initiatief werd gesteund door de firma Spie, voor het ontwerp en de constructie en de M.J. Oomen Groep voor het transport en de realisatie, samen met de leerlingen. Dit project wordt door het gemeentebestuur van Rucphen als eerste aanzet gezien tot een permanente samenwerking tussen de 3 O's en verdient navolging in andere bedrijfstakken.

 

M.J. Oomen Groep steunt stichting de Luchtballon

 

Al meer dan 25 jaar staan kinderen en jongeren, in de leeftijd van 5 t/m 17 jaar, centraal bij Stichting De Luchtballon. Ontstaan uit het werk van het Nederlands Astma Fonds en uitgegroeid van kleinschalige kampjes met alleen maar astmapatiëntjes is De Luchtballon nu een geheel zelfstandige stichting die therapeutische kampen organiseert voor kinderen en jongeren met o.a. astma, voedselallergie en eczeem. Sinds 2001 op een uniek bosrijk terrein van ruim 7,5 hectare in de gemeente Woensdrecht dat jaarlijks wordt bezocht door zo'n 12.500 kinderen uit binnen- en buitenland.

M.J. Oomen heeft in 2010 het "openlucht theater gebouwd" en steunt de Stichting als lid van de Club van 100.

 

Klik hier voor meer informatie

 

M.J. Oomen Groep steunt Stichting Drugsinformatie & Preventie voor Jongeren (DPJ)

 

Drugs is een van de bedreigingen waar de hedendaagse jeugd aan ten prooi kan vallen. We kunnen dan ook niet vroeg genoeg beginnen met het geven van adequate en aansprekende voorlichting. De stichting DPJ is sinds 1998 bezig om het druggebruik onder jongeren tegen te gaan door goede voorlichting. Dit doen ze ondermeer door de uitgifte van voorlichtingsfilms, op DVD, en deze gratis ter beschikking te stellen aan "alle" scholen in Nederland. De M.J. Oomen Groep facilliteert de uitgave van deze DVD box op basisschool Vinkenbos in Sprundel.

+